VIJESTI ZA INVESTITORE

Odluke Glavne skupštine Društva

Petrokemija d.d. održala je 4. lipnja 2019. godine u sjedištu Društva, sjednicu Glavne skupštine na kojoj je bilo prisutno 54.863.052 glasa ili 99,70 % od ukupno 55.028.701 glasova.


Na Glavnoj skupštini donesene su sljedeće odluke:

 

- Odluka o pokriću gubitaka Društva (točka 5. Dnevnog reda)
- Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave (točka 6.A Dnevnog reda)
- Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora (točka 6.B Dnevnog reda)
- Odluka o imenovanju revizora za 2019. godinu (točka 7. Dnevnog reda)

 

sukladno prijedlozima odluka objavljenim uz Poziv na navedenu Glavnu skupštinu objavljen 12.4.2019. na Internet stranicama Zagrebačke burze, HINA-e i Petrokemije d.d., u Službenom registru propisanih informacija (Hanfa) te na Sudskom registru 13.4.2019.

Dokumenti za preuzimanjePovratak