VIJESTI ZA INVESTITORE

Obavijest o održanoj sjednici Uprave

Petrokemija, d.d. sukladno članku 129. Pravila Zagrebačke burze objavljuje da je dana 29.4.2019. godine održana sjednica Uprave Društva na kojoj su utvrđena nerevidirana konsolidirana i nekonsolidirana financijska izvješća za I. kvartal 2019. godine.

Financijska izvješća objavljena su na Internet stranici Zagrebačke burze i Društva te dostavljena Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga i HINA-i.

Dokumenti za preuzimanjePovratak