VIJESTI ZA INVESTITORE

Očitovanje na upit Zagrebačke burze

Uprava Petrokemije sukladno Pravilima Zagrebačke burze dostavlja odgovor Zagrebačkoj burzi na upit o postojanju novih materijalnih činjenica koje utječu ili bi mogle utjecati na cijenu dionice:

Upravi Petrokemije d.d. nisu poznate nove okolnosti ili činjenice koje mogu utjecati na cijenu dionice osim informacija koje su ranije dostavljene Burzi.

 

Dokumenti za preuzimanjePovratak