DIONICA PETROKEMIJE

Osnovni podaci o dionici kompanije.

Više

KLJUČNI FINANCIJSKI POKAZATELJI

Financijski pokazatelji društva po godinama.

Više

KONTAKTI ZA INVESTITORE

Broj telefona i e – mail adresa osobe za investitore.

Više

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

Tromjesečna, polugodišnja i godišnja izvješća za Petrokemiju d.d. i Grupu Petrokemija.

Više

GLAVNA SKUPŠTINA

ODRŽAVANJE GLAVNE SKUPŠTINE za aktualnu godinu.

Više

OBJAVE

Vijesti za investitore

Više