Social Responsibility

Petrokemija d.d.  svakodnevno sudjeluje na podizanju standarda i općenito kulture življenja u gradu. Pitanja iz radnih odnosa ili ona u svezi s radnim odnosima radnika, tj. sva prava i obveze naših radnika uredili smo Kolektivnim ugovorom.


Ekonomično vodimo procese i racionalno koristimo sve izvore. Skrb o okolišu ugrađena je u našu poslovnu politiku. Sastavni dio društvene odgovornosti predstavlja nam poštivanje ljudskih prava, koja smo integrirali u svoja načela i praksu. 

EMPLOYEES

Care for employees

More

SAFETY

Safety Management System

More

COMMUNITY

Collaboration with schools, donations and sponsorships

More