KONTROLA KVALITETE
kontrola.kvalitete@petrokemija.hr

Kontakt osobe:

mr.sc. Vladimir Fresl
e-mail: vladimir.fresl@petrokemija.hr
Tel: 044/647-237 , 044/647-238
 
 

Ispitni laboratoriji akreditirani su prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2017

 

Područje akreditacije: Ispitivanje svojstava mineralnih gnojiva‌, tehničkih kemikalija‌, voda‌, otpada te ispitivanje kvalitete zraka i emisija onečišćujućih tvari iz nepokretnih izvora

Potvrda o akreditaciji br. 1199

 

Laboratorij za ulaznu kontrolu

 

 • - kontrolira kvalitetu ulaznih sirovina i tehničkih kemikalija od novih dobavljača, te kvalitetu komercijalnih uzoraka sirovina, kao i sirovina narušene kvalitete (tzv.pometačina)
 • - ispituje i prati kvalitetu prirodnog plina , te proračunava toplinske vrijednosti , gustoću, relativnu gustoću, Wobbeovog broja iz sastava prirodnog plina
 • - provodi analizu sinteznih, procesnih plinova koji nastaju u  proizvodnji amonijaka i uree, kao i analizu otpadnih plinova
 • - provjerava kvalitetu instrument zraka i sušenog servisnog zraka
 • - provodi uzorkovanje otpada i analizu suhe tvari u otpadu
 • - ispituje i prati kvalitetu mazivih ulja

 

Kontakt: ksenija.bikes@petrokemija.hrLaboratorij za kvalitetu gotovih proizvoda

 

 • - kontrolira kemijske i fizikalne karakteristike u proizvodnji i otpremi za: UREU, KAN, AN, UAN, PetroBlue, amonijačnu vodu, NPK, NP, NK, PK, AS, ASN, tekuća mineralna gnojiva, tekući amonijak, dušičnu i sumpornu kiselinu
 • - provodi određivanje kemijskih i fizikalnih karakteristika gnojiva i sirovina vezane za poboljšanje kvalitete kod razvoja novih formulacija
  - provodi usluge za vanjske naručitelje
 • - provodi određivanje kvalitete i kemijskih karakteristika AdBlue u skladu s ISO 22241-2 Diesel engines – NOx reduction agent AUS 32 – part 2 Test methods

 

Posjedujemo ovlaštenje :
- Ministarstva poljoprivrede za obavljanje ispitivanja kakvoće mineralnih gnojiva i poboljšivača tla.
Kontakt: biljana.vitas-zecevic@petrokemija.hr
 


Laboratorij za zaštitu okoliša

 

 • - ispituje i prati kvalitetu voda i  eluata otpada
 • - ispituje i prati kvalitetu zraka i emisije onečišćujućih tvari u zrak
 • - provodi provjere ispravnosti automatskih sustava za kontinuirano mjerenje emisije
 • - provodi kemijska ispitivanja atmosfere radnih prostora
 • - izvodi mjerenja za vanjske naručitelje iz područja kvalitete zraka i emisije onečišćujućih tvari u zrak
 •  
 • Posjedujemo ovlaštenja :
  - Ministarstva zaštite okoliša i energetike za obavljanje djelatnosti praćenja kvalitete zraka
 • - Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za obavljanje djelatnosti praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora.
 • - Ministarstva zaštite okoliša i energetike za obavljanje djelatnosti provjere ispravnosti mjernog sustava za kontinuirano mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
 • - Ministarstva poljoprivrede za uzimanje uzoraka i  ispitivanje kakvoće površinskih, podzemnih i otpadnih voda.
Kontakt: irena.puskaric@petrokemija.hr
 •  
 •