KONTROLA KVALITETE
uko@petrokemija.hr

Kontakt osobe:

Gordana Doležal, dipl.ing.
e-mail: gordana.dolezal@petrokemija.hr
Tel: 044/647-237 , 044/647-238
Fax: 044/647-362
 
 

Ispitni laboratoriji akreditirani su prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007

 

Područje akreditacije: Ispitivanje svojstava mineralnih gnojiva‌, tehničkih kemikalija‌, prirodnog plina‌, tla‌, voda‌, otpada te ispitivanje kvalitete zraka i emisija onečišćujućih tvari iz nepokretnih izvora

Potvrda o akreditaciji br. 1199

 

Laboratorij za ulaznu kontrolu

 

 • kontrolira kvalitetu isporučenih sirovina, katalizatore na bazi plemenitih metala (Pd, Pt, Rh),  maziva ulja i naftne proizvode
 • ispituje i prati kvalitetu među proizvoda i procesnih plinova
 • provodi uzorkovanje otpada i analizu otpada

Kontakt: ksenija.babic@petrokemija.hr


Laboratorij za procesnu kontrolu i kvalitetu gotovih proizvoda

 

 • kontrolira kemijske i fizikalne karakteristike u proizvodnji i otpremi za: UREU, KAN, AN, UAN, PetroBlue, amonijačnu vodu, NPK, NP, NK, PK, AS, ASN, tekuća mineralna gnojiva, tekući amonijak, dušičnu i sumpornu kiselinu te glinarske proizvode i dodatke stočnoj hrani
 • provodi određivanje kemijskih i fizikalnih karakteristika gnojiva i sirovina vezane za poboljšanje kvalitete kod razvoja novih formulacija
 • provodi usluge za vanjske naručitelje
Posjedujemo slijedeće ovlaštenje izdano od nadležne institucije :
 
 • - Ministarstva poljoprivrede za obavljanje ispitivanja kakvoće mineralnih gnojiva i poboljšivača tla.
Kontakt: biljana.vitas-zecevic@petrokemija.hr
 


 


Laboratorij za zaštitu okoliša

 

 • ispituje i prati kvalitetu otpadnih plinova, voda, eluata otpada i tehničkih kemikalija
 • ispituje i prati kvalitetu zraka i emisije onečišćujućih tvari u zrak
 • provodi provjere ispravnosti automatskih sustava za kontinuirano mjerenje emisije
 • prati utjecaja odlagališta fosfogipsa na okoliš
 • provodi kemijsku i bakteriološku analizu pitke vode
 • provodi kemijska ispitivanja atmosfere radnih prostora
 • određuje sadržaja niskih koncentracija metala u raznim medijima
 • provodi analize tla i biljnog materijala sa svrhom poboljšanja primjene gnojiva
 • provodi analize tla, vina i mošta za vanjske naručitelje
 • izvodi mjerenja za vanjske naručitelje iz područja kvalitete zraka i otpadnih plinova, otpadnih voda

 

 • Ministarstva zaštite okoliša i prirode za obavljanje djelatnosti praćenja kvalitete zraka
 • Ministarstva zaštite okoliša i prirode za obavljanje djelatnosti praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora.
 • Ministarstva zaštite okoliša i prirode za obavljanje djelatnosti provjere ispravnosti mjernog sustava za kontinuirano mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
 • Ministarstva poljoprivrede za uzimanje uzoraka i  ispitivanje kakvoće površinskih, podzemnih i otpadnih voda.
Kontakt: irena.puskaric@petrokemija.hr
 •  
 •