MINERALNA GNOJIVA

Mineralna gnojiva Petrokemije d.d. proizvode se uporabom prirodnih mineralnih sirovina, prirodnog plina, atmosferskog dušika i kisika. Iz ovih sirovina se odgovarajućim tehnološkim postupcima proizvode dušična (N) gnojiva, dušično - sumporna (NS) gnojiva, dušično - fosforna (NP) gnojiva i dušično - fosforna - kalijeva (NPK) gnojiva.

 

Zajednička odlika svih gnojiva je ujednačenost granula, velik udio hraniva, visoka topivost i svaka granula sadrži točno ona hraniva i u točno onom omjeru koja su navedena na ambalaži proizvoda.