Uprava Petrokemije

Davor Žmegač

predsjednik Uprave

Dalibor Sokolović

član Uprave

Krešimir Rendeli

član Uprave

Peter Suba

član Uprave