Nadzorni odbor

 

  1. Sandor Fasimon, predsjednik
  2. Sabina Škrtić, zamjenica predsjednika
  3. Gabor Horvath
  4. Pavao Vujnovac
  5. Tomislav Pokaz
  6. Željko Klaus