Misija, vizija i temeljne vrijednosti

Cilj Petrokemije d.d. je potpuno zadovoljstvo kupaca postignuto visokom kvalitetom proizvoda i usluga uz najmanji mogući štetni utjecaj na okoliš.

Petrokemija d.d. predana je stvaranju vrijednosti za poljoprivredne proizvođače i sve partnere u lancu proizvodnje, distribucije i primjene mineralnih gnojiva. Učinkovito i odgovorno koristimo sve raspoložive resurse, konstantno smanjujemo utjecaj na okoliš te skrbimo o zdravom, sigurnom i poticajnom okruženju zaposlenika i zajednice. Aktivno istražujemo nove tehnologije i poslovne modele kojima se uključujemo u suvremene trendove dugoročno održivog poslovanja.

Stvaranje kvalitetnih mineralnih gnojiva kojima želimo dati svoj doprinos u osiguranju održive budućnosti zajednice.

  1. Potpuno zadovoljstvo kupaca postignuto visokom kvalitetom proizvoda i usluga.
  2. Modernizacija koja ima za cilj unapređenje sigurnosti proizvodnje, povećanje. učinkovitosti poslovnih procesa i stvaranje humanijeg radnog okruženja za naše zaposlenike.
  3. Zaštita okoliša u skladu s normama Republike Hrvatske i EU.
  4. Poticanje radnika na kreativnost i uključivost u ostvarivanju poslovnih ciljeva Društva.
  5. Rast vrijednosti imovine dioničara.