Misija, vizija i temeljne vrijednosti

Cilj Petrokemije d.d. je potpuno zadovoljstvo kupaca postignuto visokom kvalitetom proizvoda i usluga uz najmanji mogući štetni utjecaj na okoliš.

Naša misija je zadovoljenje potreba i očekivanja poljoprivrednih proizvođača koje postižemo visokom kvalitetom mineralnih gnojiva, partnerskim odnosom i očuvanjem trajne privrženosti naših kupaca.
Lider smo na tržištu mineralnih gnojiva u Hrvatskoj te značajan sudionik na regionalnom tržištu.
Racionalno i odgovorno koristimo sve raspoložive resurse, smanjujemo utjecaj na klimatske promjene, unaprjeđujemo tehnologiju i poslovne procese kako bi osigurali konkurentnost, stabilan i dugoročan razvoj kompanije.
Skrbimo o zdravom i sigurnom okruženju te sprječavamo onečišćenje tijekom životnog ciklusa proizvoda.
Povjerenje i dobre partnerske odnose gradimo transparentnim i etičnim poslovanjem te kvalitetnom komunikacijom s kupcima, dioničarima, zaposlenicima, dobavljačima i društvenom zajednicom.
Zaposlenici su temelj našeg uspjeha i preduvjet naše budućnosti. Stvaranjem pozitivnog radnog okruženja i kontinuiranim učenjem stvaramo nove vrijednosti.
Radom i poslovanjem pridonosimo razvoju društva, pomažemo društvenu zajednicu i čuvamo okoliš u kojem djelujemo, dajući time svoj doprinos održivom razvoju Republike Hrvatske.

Biti regionalni lider na tržištu mineralnih gnojiva koji će kupcima osigurati najbolju vrijednost za uloženi novac, poslovanjem temeljenom na načelima održivog razvoja.

  1. potpuno zadovoljstvo kupaca postignuto visokom kvalitetom proizvoda i usluga
  2. rast vrijednosti imovine dioničara
  3. rast prodaje na regionalnom tržištu do razine potpunog iskorištenja kapaciteta
  4. modernizacija s ciljem smanjenja troškova i humaniziranja rada
  5. zaštita okoliša u skladu s normama Republike Hrvatske i EU
  6. poticanje radnika na kreativnost u ostvarivanju ciljeva