Grupa Petrokemija

Grupu Petrokemija čine Petrokemija d.o.o. Novi Sad i Luka Šibenik d.o.o.

Preduzeće za trgovinu i usluge, export-import
Ilije Ognjanovića 28, 21000 Novi Sad, Srbija

www.petrokemija.rs

 

za prekrcaj tereta
Obala hrvatske mornarice 4, 22000 Šibenik
www.lukasibenik.hr