Grupa Petrokemija

GRUPA Petrokemija:
Luka Šibenik d.o.o.
za prekrcaj tereta
Obala hrvatske mornarice 4, 22000 Šibenik
Predsjednik Uprave: Ali Odabaş
Članovi Uprave: Faruk Özkısa, Erman Akman, Serhan Çilengir, Ivan Petrović
telefon: 022 213 033
e-mail: luka@lukasibenik.hr
www.lukasibenik.hr

Tvornica gline Kutina d.o.o.
Sisačka ulica 24, 44320 Kutina
Članovi Uprave: Faruk Özkısa, Erman Akman, Bülent Oguz Ballı
telefon: 044 647 433
e-mail: tgk@petrokemija.hr
www.tvornica-gline.hr

Tvornica paleta Kutina d.o.o.
proizvodnja ambalaže od drva
Gojilac 1, Gojlo, 44320 Kutina
direktor: Josip Nešticki
telefon: 044 640 475, 640 476
e-mail: josip.nesticki@tvornica-paleta.hr
www.tvornica-paleta.hr