Grupa Petrokemija

Grupu Petrokemija čine Petrokemija d.o.o. Novi Sad, Petrokemija Agro Trade d.o.o. i Luka Šibenik d.o.o.

Preduzeće za trgovinu i usluge, export-import
Ilije Ognjanovića 28, 21000 Novi Sad, Srbija

www.petrokemija.rs

poduzeće za trgovinu i usluge
Aleja Vukovar 4, 44320 Kutina

Misija

Cjelovito kružno gospodarenje otpadom sukladno načelima zaštite okoliša i održivog razvoja te zakonskim propisima uz nastojanje smanjenja utjecaja na okoliš naših aktivnosti.
Transparentno i etičko poslovanje te kvalitetna komunikacija sa zaposlenicima, dobavljačima, poslovnim partnerima i društvenom zajednicom.

Vizija

Ostvarivanje partnerstva sa svim zainteresiranim društvenim skupinama i pojedincima na zajedničkom djelotvornom gospodarenju otpadom s ciljem smanjenja njegovih količina putem oporabe i recikliranja.

Politika upravljanja okolisem

za prekrcaj tereta
Obala hrvatske mornarice 4, 22000 Šibenik
www.lukasibenik.hr