Povjerenik za etiku

Na temelju čl. 13. Statuta Petrokemije, d.d. Uprava Društva donijela je Odluku o načinu rada povjerenika za etiku.

 

Kontakt:
Sandra Prelčec
E-mail: etika@petrokemija.hr 
Tel: 044 / 647-671