Dionica Petrokemije

Temeljni kapital Petrokemije, d.d. iznosi 55.028.701,00 euro. Temeljni kapital dijeli se na 55.028.701 nematerijaliziranih redovitih dionica koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 1,00 euro.

Prilikom odlučivanja na Glavnoj skupštini svaka dionica daje pravo na jedan glas. Temeljno je i neotuđivo pravo dioničara da sudjeluje u radu Glavne skupštine. To pravo dioničari ostvaruju na način da namjeru svojega sudjelovanja u radu Glavne skupštine prijave društvu u pisanom obliku najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine.

 

Vlasnička struktura:

 

Top dioničari

Redni broj Vlasnik (nositelj) računa / Suovlaštenik (imatelj) VP Postotak udjela
1 TERRA MINERALNA GNOJIVA D.O.O. (04819694971) 54,52
2 CERP (38083028711)/REPUBLIKA HRVATSKA (52634238587) 17,90
3 HPB D.D. (87939104217)/FOND ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE NEK (22388237533) 12,73
4 JANAF D.D. (89018712265) 9,09
5 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. (02535697732) 5,45
6 PETROKEMIJA D.D. (24503685008)(1/1) 0,08
7 TOMAS MIRO (95791447197) 0,01
8 PEVELIĆ IVAN (85041060574) 0,01
9 PT DRVO D.O.O. (38041009570) 0,01
10 ŠILJEG ANTONIJA (57865312039) 0,01

Podaci preuzeti sa skdd.hr