Dionica Petrokemije

Temeljni kapital Petrokemije, d.d. iznosi 550.287.010,00 kuna. Temeljni kapital dijeli se na 55.028.701 nematerijaliziranih redovitih dionica koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 10,00 kuna od toga:

dionice PTKM-R-A 872.930 komada koje su uvrštene na Zagrebačkoj burzi te dionice PTMK-R-D  54.155.771 komada  koje još nisu uvrštene na Zagrebačku burzu i čije stanje možete vidjeti na stranici Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

Prilikom odlučivanja na Glavnoj skupštini svaka dionica daje pravo na jedan glas. Temeljno je i neotuđivo pravo dioničara da sudjeluje u radu Glavne skupštine. To pravo dioničari ostvaruju na način da namjeru svojega sudjelovanja u radu Glavne skupštine prijave društvu u pisanom obliku najkasnije sedam dana prije održavanja Glavne skupštine.

 

Trenutno stanje na Zagrebačkoj burzi za dionicu PTKM-R-A :

 

Top dioničari

Redni broj Vlasnik (nositelj) računa / Suovlaštenik (imatelj) VP Postotak udjela
1 CERP/REPUBLIKA HRVATSKA 79,85
2 OTP BANKA D.D./AZ OMF KATEGORIJE B 3,09
3 ADDIKO BANK D.D./PBZ CO OMF - KATEGORIJA B 2,85
4 OTP BANKA D.D./ERSTE PLAVI OMF KATEGORIJE B 2,59
5 HPB D.D./FOND ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE NEK 0,76
6 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. 0,70
7 PAVELIĆ IVAN 0,29
8 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. 0,28
9 ĆORIĆ BOŽO 0,24
10 OTP BANKA D.D./OTP URAVNOTEŽENI - OIF S JAVNOM PONUDOM 0,24

Podaci preuzeti sa zse.hr
 

PETROKEMIJA D.D./REDOVNA DIONICA PTKM-R-D:

 

Vlasnik/nositelj računa (OIB) / Suovlaštenik/imatelj VP (OIB)

Stanje

[%]

Vrsta računa

1.

TERRA MINERALNA GNOJIVA D.O.O. (04819694971)

30.000.000

55,4

Osnovni račun

2.

CERP (38083028711)/REPUBLIKA HRVATSKA (52634238587)

9.155.771

16,9

Zast. račun

3.

HPB D.D. (87939104217)/FOND ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE NEK (22388237533)

7.000.000

12,9

Skrb. račun

4.

JANAF D.D. (89018712265)

5.000.000

9,23

Osnovni račun

5.

PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. (02535697732)

3.000.000

5,54

Osnovni račun

Ukupno:

 

54.155.771

100