Kontaktipregledaj sve kontakte
0800 647 647besplatni telefon
Dionica Petrokemije

Temeljni kapital Petrokemije, d.d. iznosi 42.903.930,00 kuna. Temeljni kapital dijeli se na 4.290.393 nematerijaliziranih redovitih dionica koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 10,00 kuna.Prilikom odlučivanja na Glavnoj skupštini svaka dionica daje pravo na jedan glas.Temeljno je i neotuđivo pravo dioničara da sudjeluje u radu Glavne skupštine. To pravo dioničari ostvaruju na način da namjeru svojega sudjelovanja u radu Glavne skupštine prijave drušvu u pisanom obliku najkasnije sedam dana prije održavanja Glavne skupštine.

 

Trenutno stanje na Zagrebačkoj burzi :

 

Top dioničari

Redni broj Vlasnik (nositelj) računa / Suovlaštenik (imatelj) VP Postotak udjela
1 CERP/REPUBLIKA HRVATSKA 79,85
2 SPLITSKA BANKA D.D./AZ OMF KATEGORIJE B - Skrbnički račun 3,09
3 ADDIKO BANK D.D./PBZ CO OMF - KATEGORIJA B - Skrbnički račun 2,85
4 SPLITSKA BANKA D.D./ERSTE PLAVI OMF KATEGORIJE B - Skrbnički račun 2,59
5 HPB D.D./KAPITALNI FOND D.D. - Skrbnički račun 0,98
6 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. - Skrbnički račun 0,93
7 HPB D.D./FOND ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE NEK - Skrbnički račun 0,76
8 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. - Skrbnički račun 0,26
9 SPLITSKA BANKA D.D./OTP URAVNOTEŽENI - OIF S JAVNOM PONUDOM - Skrbnički račun 0,24
10 PESEC ANTHONY JOSIP 0,23

Podaci preuzeti sa zse.hr