Dionica Petrokemije

Temeljni kapital Petrokemije, d.d. iznosi 550.287.010,00 kuna. Temeljni kapital dijeli se na 55.028.701 nematerijaliziranih redovitih dionica koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 10,00 kuna.

Prilikom odlučivanja na Glavnoj skupštini svaka dionica daje pravo na jedan glas. Temeljno je i neotuđivo pravo dioničara da sudjeluje u radu Glavne skupštine. To pravo dioničari ostvaruju na način da namjeru svojega sudjelovanja u radu Glavne skupštine prijave društvu u pisanom obliku najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine.

 

Trenutno stanje na Zagrebačkoj burzi za dionicu PTKM-R-A :

 

Top dioničari

Redni broj Vlasnik (nositelj) računa / Suovlaštenik (imatelj) VP Postotak udjela
1 TERRA MINERALNA GNOJIVA D.O.O. (04819694971) 54,52
2 CERP (38083028711)/REPUBLIKA HRVATSKA (52634238587) 17,90
3 HPB D.D. (87939104217)/FOND ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE NEK (22388237533) 12,73
4 JANAF D.D. (89018712265) 9,09
5 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. (02535697732) 5,45
6 OTP BANKA D.D. (52508873833)/OTP INDEKSNI FOND - OIF S JAVNOM PONUDOM (85535430386) 0,03
7 GUNDIĆ IVICA (23427017311) 0,01
8 PARUNOV OZREN (89891940106) 0,01
9 PAVELIĆ IVAN (85041060574) 0,01
10 BARETIĆ BOJAN (04368495530) 0,01

Podaci preuzeti sa zse.hr