Kontaktipregledaj sve kontakte
0800 647 647besplatni telefon
VIJESTI

NO razmotrio rezultate poslovanja

Nadzorni odbor Petrokemije d.d. u petak je razmotrio rezultate poslovanja u prvih devet mjeseci 2017. godine. U tom je razdoblju tvrtka ostvarila ukupne prihode od 1.450,9 milijuna kuna, ukupne rashode od 1.570,4 milijuna kuna, te je iskazala gubitak u poslovanju od 119,5 milijuna kuna ili 8,2 posto od ukupnih prihoda. Kako je istaknuto, poslovno okruženje Petrokemije d.d. u izvještajnom razdoblju karakterizirale su dvije ključne pojave: pad prodajnih cijena mineralnih gnojiva uz istovremeni rast prosječnih cijena prirodnog plina kao glavne sirovine.

Pročitaj više

Sazvana izvanredna Glavna skupština

Uprava Petrokemije d.d. na svojoj je sjednici 27. listopada 2017. donijela odluku o sazivanju izvanredne Glavne skupštine Petrokemije d.d. koja će se održati 11. prosinca 2017. godine, s početkom u 12 sati.

Poziv za izvanrednu Glavnu skupštinu možete preuzeti ovdje.

Pročitaj više

Sva postrojenja u radu

Nakon uspješnog saniranja tehničkog kvara u opskrbi električnom energijom, radi ispada iz rada transformatora 110/10 kV, sva postrojenja za proizvodnju mineralnih gnojiva su u redovitom radu, sukladno proizvodnim planovima. 

Pročitaj više

Obavijest o pokretanju postrojenja

Danas (21. listopada 2017.) će s radom krenuti  Postrojenje za proizvodnju dušične kiseline 1, linija 2, u Proizvodnji gnojiva Petrokemije d.d.U vrijeme odvijanja ovih aktivnosti moguća je pojava kratkotrajnog povećanja emisija otpadnih plinova u zrak i buke.Iako se ne očekuje prekoračenje graničnih vrijednosti kvaliteta zraka intenzivno će se nadzirati mjerenjima na postajama lokalne mreže, kao i na državnoj mjernoj postaji Kutina 1.

Pročitaj više

Obavijest o pokretanju proizvodnje

U tijeku je start Postrojenja za proizvodnju amonijaka i Postrojenja za proizvodnju Uree u Proizvodnji gnojiva Petrokemije d.d., što će se odvijati naredna tri dana, 20., 21. i 22. listopada 2017. U vrijeme odvijanja ovih aktivnosti moguća je pojava kratkotrajnog povećanja emisija otpadnih plinova u zrak i buke. Iako se ne očekuje prekoračenje graničnih vrijednosti kvaliteta zraka intenzivno će se nadzirati mjerenjima na postajama lokalne mreže, kao i na državnoj mjernoj postaji Kutina 1.

Pročitaj više

Obavijest o upisu promjena u Sudskom registru

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala, Zakona o trgovačkim društvima i Pravilima Zagrebačke burze, obavještavamo da je Trgovački sud u Zagrebu, temeljem Rješenja istoga suda pod poslovnim brojem Tt-17/39155-2 od 18.10.2017., u sudski registar ovog suda upisao odluku o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala i promjenu odredbi statuta u dioničkom društvu pod tvrtkom/nazivom Petrokemija d.d. tvornica gnojiva, sa sjedištem u Kutini, Aleja Vukovar 4, u registarski uložak s MBS 080004355, OIB 24503685008. 

Pročitaj više

Obavijest o pokretanju proizvodnje i obustavi rada pojedinih postrojenja

Tijekom današnjeg dana (17.10.2017.) započet će s radom  postrojenja Dušična kiselina 1, linija 2, i Dušična kiselina 2, a obustava rada uslijedit će na postrojenju za proizvodnju Uree 2, u Proizvodnji gnojiva Petrokemije d.d. U vrijeme odvijanja ovih aktivnosti moguća je pojava kratkotrajnog povećanja emisija otpadnih plinova u zrak.

Iako se ne očekuje prekoračenje graničnih vrijednosti kvaliteta zraka intenzivno će se nadzirati mjerenjima na postajama lokalne mreže, kao i na državnoj mjernoj postaji Kutina 1.

Pročitaj više

Zastoj proizvodnje

U ponedjeljak kasno navečer je došlo do prekida opskrbe električnom energijom radi ispada iz rada transformatora 110/10 kV unutar postrojenja Distribucija električne energije, što je uzrokovalo prekid rada svih proizvodnih postrojenja. U tijeku je sanacija kvara, dio proizvodnih postrojenja je startao s radom, a o ponovnom pokretanju cjelokupne proizvodnje izvijestiti ćemo naknadno.

Pročitaj više

Odluke Glavne skupštine Društva

Petrokemija d.d. održala je 11. listopada 2017. godine, u sjedištu Društva, sjednicu Glavne skupštine na kojoj je bilo prisutno 11.213.856 glasova ili 87,12 % od ukupno 12.871.180 glasova. 
Na Glavnoj skupštini donesene su sljedeće odluke: 
   - Odluka o pojednostavnjenom smanjenju temeljnog kapitala Društva spajanjem dionica (točka 2. Dnevnog reda
 - Odluka o izmjeni Statuta (točka 3. Dnevnog reda) sukladno prijedlozima odluka objavljenim uz Ispravak Poziva na navedenu Glavnu skupštinu objavljen 1.9.2017. na Internet stranicama Zagrebačke burze, HINA-e i Petrokemije d.d., u Službenom registru propisanih informacija (Hanfa) te na Sudskom registru.

Pročitaj više

Dodatni rok za proces dubinskog snimanja

Nastavno na javno objavljeni Poziv za dostavu obvezujućih ponuda u dokapitalizaciji Petrokemije d.d. Društvo je do roka iskazanog u Pozivu 22.9.2017. zaprimilo obvezujuće ponude nekoliko zainteresiranih ponuđača. Ponude potencijalnih investitora su dostavljene u Centar za restrukturiranje i prodaju i Ministarstvo državne imovine na daljnji postupak. Temeljem suglasnosti Nadzornog odbora i Centra za restrukturiranje i prodaju Društvo će u periodu od 4. do 23. listopada 2017. omogućiti provođenje dodatnog procesa dubinskog snimanja za potencijalne strateške i investicijske ulagače koji su predali ponude za sudjelovanjem u dokapitalizaciji unutar procesa restrukturiranja Petrokemije.

Pročitaj više

Dan Petrokemije u Baranji

Dan Petrokemije održan je jučer u Kozarcu u Baranji na OPG - u Tajane Habuš, u voćnjaku jabuka. U nasadu koji se proteže na 4,5 hektara postavljen je gnojidbeni pokus s tri gnojidbene i kontrolnom varijantom na sorti Idared. U voćnjaku je izvedena gnojidba u tlo s dva nova gnojiva naše tvrtke, PETROKEMIJasom i ASN- om, zatim s Ureom, dok je folijarna gnojidba obavljena s četiri folijarna mineralna gnojiva: Fertinom V, Fertinom R, Fertinom B te Fertinom Fe.

Pročitaj više

Provedba projekta energetske učinkovitosti

Nastavno na Ugovor o izvedbi projekta energetske učinkovitosti "Modernizacija sustava elektromotornih pogona na postrojenjima Vode - 2, Energana i Crpna stanica Pakra te modernizacija dijela sustava vanjske rasvjete" potpisan između Petrokemije d.d. i HEP ESCO d.o.o., svi spomenuti projekti uspješno su realizirani prema planu. Cjelokupni postupak koji je obuhvaćao modernizaciju navedenih sustava od izrade studija izvodljivosti preko glavnih projekata, pa do postavljanja opreme i puštanja u rad proveden je vlastitim znanjem od strane stručnjaka Petrokemije d.d. i HEP ESCO-a d.o.o. 

Pročitaj više

Rješenje Trgovačkog suda

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala, Zakona o trgovačkim društvima i Pravilima Zagrebačke burze, obavještavamo da je Trgovački sud u Zagrebu, temeljem Rješenja istoga suda pod poslovnim brojem Tt-17/35177-2 objavio upis promjene predmeta poslovanja - djelatnosti, odredbi Izjave o osnivanju i povećanje temeljnog kapitala, u društvu s ograničenom odgovornošću pod tvrtkom/nazivom PETROKEMIJA AGRO TRADE d.o.o. za trgovinu i usluge, sa sjedištem u Kutini, Aleja Vukovar 4, u registarski uložak s MBS 080985686, OIB 09211081279.

Pročitaj više

Obavijest o zaustavljanju postrojenja

Dana 17. rujna 2017. (nedjelja) u večernjim satima planirana je obustava rada Postrojenja za proizvodnju dušične kiseline 1, linija 2, u Proizvodnji gnojiva Petrokemije d.d.U vrijeme odvijanja ovih aktivnosti moguća je pojava kratkotrajnog povećanja emisija otpadnih plinova u zrak.Iako se ne očekuje prekoračenje graničnih vrijednosti kvaliteta zraka intenzivno će se nadzirati mjerenjima na postajama lokalne mreže, kao i na državnoj mjernoj postaji Kutina 1.z

Pročitaj više

Obavijest o zastoju postrojenja

Danas (13. rujna 2017.) uslijedit će zastoj Postrojenja za proizvodnju Urea 2 u Proizvodnji gnojiva Petrokemije d.d., zbog saniranja kvara nakon čega se u roku od tri dana planira ponovni start. U vrijeme odvijanja ovih aktivnosti moguća je pojava kratkotrajnog povećanja emisija otpadnih plinova u zrak.Iako se ne očekuje prekoračenje graničnih vrijednosti kvaliteta zraka intenzivno će se nadzirati mjerenjima na postajama lokalne mreže, kao i na državnoj mjernoj postaji Kutina 1.

Pročitaj više