Kontaktipregledaj sve kontakte
0800 647 647besplatni telefon
Grupa Petrokemija

Grupu Petrokemija čine Petrokemija d.o.o. Novi Sad, Petrokemija Agro Trade d.o.o. i Luka Šibenik d.o.o.

Preduzeće za trgovinu i usluge, export-import
Ilije Ognjanovića 28, 21000 Novi Sad, Srbija

www.petrokemija.rs

poduzeće za trgovinu i usluge
Aleja Vukovar 4, 44320 Kutina

za prekrcaj tereta
Obala hrvatske mornarice 4, 22000 Šibenik
www.lukasibenik.hr